Lestvica za odmero dohodnine in splošna olajšava 2017 – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

Zadnje novice on 1 Jan , 2017
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017. V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R v zvezi z lestvico za odmero do...
More

Z novim letom 5 dni več časa za plačevanje prispevkov

Zadnje novice on 22 Dec , 2016
Nov 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost je uveden z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J, 43., 46., 52. in 54. člen). Nanaša se na vse zavezance za obračun davčnega odtegljaja in zavezance za prispevke. Velja torej tako za delodajalce kot druge izplačevalce, ki izplačujejo dohodke, od katerih se obračunava davčni odtegljaj ter obvezni prispevki, k...
More

Novosti na področju obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb

Zadnje novice on 10 Nov , 2016
V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2N), ki prinaša naslednje novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb. Zvišanje splošne stopnje davka Splošna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, določena v 60. členu ZDDPO-2, se zvišuje s 17 % na 19 %. Ukinitev olajšave za donacije politič...
More

Refundacijski zahtevki za nadomestila plač preko sistema e-VEM

Zadnje novice on 15 Sep , 2016
S 1.10.2016 bo možno elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko sistema e-VEM. Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM bo prostovoljno, torej bo le ena izmed možnosti in bodo vlagatelji zahtevkov lahko izbirali, ali bodo koristili e-VEM, ali pa bodo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije še nadalje vlagali v fizični obliki po pošti. Prek e-VEM bo ...
More

Spremembe Zakona o dohodnini z januarjem 2017

Zadnje novice on 13 Oct , 2016
Poleg nove dohodninske lestvice se spremembe nanašajo na obdavčitev bonitet, poslovne uspešnosti in dohodka iz dejavnosti. Novosti so tudi pri obdavčenju nerezidentov in delu v tujini.  Dohodke iz zaposlitve – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R  Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na podlagi ...
More

Nova izdaja dokumenta Odlog in obročno odplačevanje davka – poslovni subjekti

Zadnje novice on 21 Jun , 2016
Zakonito in pravočasno izpolnjevanje in plačevanje davčnih obveznosti predstavlja osnovno obveznost in odgovornost strank v davčnih postopkih. Kljub načelni obveznosti plačati le toliko davka ter na način in v rokih, določenih z zakonom ali akti na podlagi zakona, imajo davčni zavezanci, ki se nahajajo v finančni stiski, pravico do obročnega odplačevanja, odloga ali celo do odpisa davka. Odlog ...
More

Na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah nič več davčnih blagajn

Zadnje novice on 9 Jun , 2016
Po novem davčne blagajne ne bodo več obvezen pripomoček na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah. Ravno prav, saj se sezona teh dogodkov ravno začenja. Društva in vse nepridobitne organizacije, ki so bile obvezane izdajati račun za prodajo blaga ali storitev, zdaj tega niso več dolžne storiti. Novost se navezuje za tiste organizacije, ki imajo letno manj kot 5 tisoč evrov prihodkov iz pridobi...
More

Razpisi v letu 2016

Zadnje novice on 8 Mar , 2016
Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo najavo razpisov za nepovratna sredstva za leto 2016. Tukaj si lahko ogledate aktualne razpise in razpise v pripravi. Sredstva po področjih v letu 2016  Lesarstvo: 4.000.000 EUR (EU) in 700.000 EUR (Integrala) – nepovratna sredstva Podjetništvo in konkurenčnost: 11.400.000 EUR (EU) in 600.000 EUR (Integrala) – nepovratna sredstva; in 114.500.000 EUR povr...
More

Uporaba enega računa za poslovni in osebni namen

Zadnje novice on 7 Jan , 2016
Samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost bodo namesto dveh ločenih transakcijskih računov imeli le en transakcijski račun (lahko tudi osebni), ki ga bodo uporabljali za poslovne in zasebne namene. V zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 37. člena ZDavP-2I na AJPESu prejemajo vprašanja, ki se nanašajo na odpiranje in vodenje transakcijskih računov. Glede navedenega pojasnjujejo,...
More

V letu 2016 dodatnih 5 dni očetovskega dopusta

Zadnje novice on 5 Jan , 2016
Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so upravičeni vsi očetje, katerih otroci še niso končali prvega razreda osnovne šole in še niso uveljavljali neplačanega očetovskega dopusta (o neplačanem očetovskem dopustu jim še ni bilo odločeno z odločbo). Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni. 20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetov...
More