Enotni kontni okvir

Zadnje novice on 5 Jan , 2016
V Uradnem listu št. 107 z dne 31.12.2015 je bil objavljen Enotni kontni okvir za za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se za...
More

Kaj mora zagotoviti zavezanec za potrjevanje računov na davčni blagajni?

Zadnje novice on 1 Dec , 2015
- napravo in blagajniški program za potrjevanje računov v skladu z zakonodajo (t.i. "davčno blagajno"), - zanesljivo internetno povezavo, - namensko digitalno potrdilo (poslani podatki o računih bodo namreč podpisani s tem potrdilom), - predpisati pravila za dodeljevanje zaporedne številke računa, popisati poslovne prostore ter jim dodeliti oznake ter to zapisati v internem aktu, - pred začetk...
More

Napoved prvega razpisa v okviru Strategije pametne specializacije – S4

Zadnje novice on 7 Dec , 2015
Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 04.12.2015 podalo prvi pregled razpisov za nepovratna sredstva v letu 2016 ter 2017. Za raziskave in razvoj bo v prihodnjih letih na razpolago 461 mio eur nepovratnih sredstev. Za same investicije se ne pričakuje nepovratnih sredstev, temveč krediti z subvencijo obrestne mere ter garancijo ...
More

Po izvršbi mora na računu ostati 600,95 €

Zadnje novice on 4 Aug , 2015
Sprejet je bil predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, s katerim se uresničujejo zaveze iz Socialnega sporazuma 2015-2016 in krepi ustavno načelo socialne države. Dolžniku bo po novem po izvršbi na računu moralo ostati 600,95 €. Zakon začne veljati 4.8.2015. Državni zbor je sprejel predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Predlog sledi uresničevanju nač...
More

Vse kar morate vedeti o davčnih blagajnah

Zadnje novice on 14 Jun , 2015
Dobrega pol leta pred uvedbo davčnih blagajn se marsikdo sprašuje: Kaj sploh je davčna blagajna, kaj šteje za gotovino, kdo vse bo moral imeti davčne blagajne, kako izdati račun in kakšen bo račun, ali moram blagajno uporabljati tudi za nakazila, kako prijaviti davčno blagajno, katero programsko opremo kupiti in koliko me bo stala? V nadaljevanju boste prejeli odgovore na vsa vprašanja, ki so znan...
More

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

Zadnje novice on 12 Jun , 2015
Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Mariborska razvojna agencija p.o. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d. - 6m Euribor+2,4 % Banka Sparkasse d.d. - 6m Euribor+2,85 % BKS Bank AG bančna podružnica- 6m Euribor+2,3 % Delavska hranilnica d.d.-...
More

Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Zadnje novice on 12 Jun , 2015
Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico (v nadaljevanju: javni razpis), je Mariborska razvojna agencija p.o.. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnic...
More

Objava razpisov za nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, malega in srednjega gospodarstva prestavljena za najmanj en teden

Zadnje novice on 5 Jun , 2015
Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da se razpisi, katerih objavo so predvideli za 5. 6. 2015 prestavijo za najmanj en teden. Gre namreč za obsežen sklop več povezanih razpisov. Predpogoj za kandidiranje na razpisu za nepovratna sredstva je namreč vstop v garancijsko shemo, slednja pa ni letna, kot omenjen razpis, ampak bo trajala 10 let. Prav zat...
More

Davčne blagajne obvezne od 2. januarja 2016

Zadnje novice on 29 May , 2015
Vlada je na svoji spletni strani objavila predlog zakona o davčnem potrjevanju računov, s katerim uvaja davčne blagajne in obenem določa vse v povezavi z uporabo elektronskih naprav za izdajo računov. Po javni obravnavi je torej ministrstvo dopolnilo prvotni naslov, ki se je glasil Predlog zakona o potrjevanju računov. Država ne bo prevzela stroškov Predlagatelji niso upoštevali zahtev obrt...
More

NAJAVA SPODBUD ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP)

Zadnje novice on 24 Apr , 2015
Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma do konca meseca maja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami, objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem za Podravje in Koroško (RGS). Razpisa bost...
More