Slovenski podjetniški sklad razpisuje še dodatnih 88,8 MIO EUR za mala in srednje velika podjetja

Zadnje novice on 13 Mar , 2015
Slovenski podjetniški sklad je poleg mikrokreditov (P7) in semenskega kapitala (SK75 in SK200), ki so že bili objavljeni v letu 2015, danes, 13.3.2015, v uradnem listu RS št. 17/2015 objavil še 5 razpisov in tako malim in srednje velikim podjetjem ponudil še dodatnih cca 88,8 mio EUR ugodnih finančnih spodbud v letu 2015 v obliki: GARANCIJ s subvencijo obrestne mere za klasične projekte (P1) t...
More

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje

Zadnje novice on 3 Mar , 2015
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2. V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec(v nadaljevanju: PP). Na...
More

Vezana knjiga računov – kje jo kupiti, kako potrditi in kako uporabljati?

Zadnje novice on 26 Jan , 2015
Zavezanci za davek, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave v skladu z 38. členom Zakona o davčnem postopku (z revizijsko sledjo o izdanih računih), morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jo predhodno potrdi davčni organ. Zavezanci za davek vezano knjigo račun...
More

Kje bo denar za podjetja in podjetnike v letu 2015

Zadnje novice on 5 Jan , 2015
Tudi letos bodo za podjetja in podjetnike ter za tiste, ki se v podjetniške vode šele podajajo, na voljo različne oblike državnih denarnih spodbud, denimo ugodnih posojil in garancij. Preverili smo, katere oblike pomoči bodo na voljo, od ugodnih posojil, nepovratnih sredstev, semenskega kapitala do garancij. Ter kdaj bodo na voljo kohezijska sredstva za obdobje 2014-2020. Iz Slovenskega podjetni...
More

Davčne olajšave v letu 2014

Zadnje novice on 3 Dec , 2014
V letu 2014 lahko po ZDDPO uveljavljate spodnje davčne olajšave: Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) Možno je uveljavljati zmanjšanje davčne osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Dejavnosti raziskav in razvoja sestavljajo osnovne raziskave, industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj. Os...
More

Novosti na področju DDV v letu 2015

Zadnje novice on 3 Dec , 2014
V državnem zboru je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. Preberite si glavne novosti na področju DDV, ki bodo v veljavi od 1. januarja 2015. Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga...
More

Normiranci 2015

Zadnje novice on 1 Dec , 2014
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 z dne 4. 7. 2014 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2N), ki začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015. S spremembo 48. člena se dviguje prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Tako se za ta...
More

Obveznost prejemanja eRačunov

Zadnje novice on 1 Dec , 2014
Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno: prejemati eRačune, izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki bodo morali za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati eRačune. Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek: bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek p...
More