Enotni kontni okvir

Zadnje novice on 5 Jan , 2016

V Uradnem listu št. 107 z dne 31.12.2015 je bil objavljen Enotni kontni okvir za za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, nosilce kmečkih gospodinjstev, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Uradni list RS, št. 78/12).