Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi kapitalski vstopi

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Datum objave: 1.7.2016
Rok za oddajo: do 27.03.2017 oz. do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
Predvidena višina sredstev: 4.640.000 EUR
Višina sofinanciranja: odvisno od meril, vendar največ 2 mio EUR

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k prvim kapitalskim vstopom na območje Republike Slovenije.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev. Finančne spodbude so namenjene investicijskim projektom, ki bodo zagotavljali nova delovna mesta, prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.

Prijavitelji in prejemniki spodbude

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije. Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih podjetij, ki so prejemniki spodbude. Projektno podjetje je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, tuji investitor pa mora v njej imeti v najmanj 50% lastniški delež.

Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oz. prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju tudi niso presegali 50.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbude so stroški materialnih (nakup, gradnja stavb) in nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, idp.) ter stroški odpiranja novih delovnih mest.

Za dodelitev spodbud se lahko kandidira z:

  • investicijski projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh (3) letih po zaključku investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR;
  • investicijski projekti v  storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo najkasneje v treh (3) letih po zaključku investicije oziroma v primeru investicijskih projektov v storitveno dejavnost, pri katerih se dodeli spodbuda na osnovi stroškov odpiranja novih delovnih mest, najkasneje v treh (3) letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 10 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR.
  • investicijski projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh (3) letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj pet novih zaposlitev z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih več kot pet (5) novih zaposlitev mora biti vsaj 80% vseh novih zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR.

Višina subvencije

Višina finančne spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud, vendar ne več kot 2 milijona EUR.