Napoved prvega razpisa v okviru Strategije pametne specializacije – S4

Zadnje novice on 7 Dec , 2015

Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 04.12.2015 podalo prvi pregled razpisov za nepovratna sredstva v letu 2016 ter 2017.

Za raziskave in razvoj bo v prihodnjih letih na razpolago 461 mio eur nepovratnih sredstev. Za same investicije se ne pričakuje nepovratnih sredstev, temveč krediti z subvencijo obrestne mere ter garancijo države. V vseh razpisih bo ključno sodelovanje med podjetji ter raziskovalno razvojnimi organizacijami.

Napovedana je objava prvega razpisa v okviru Strategije pametne specializacije – S4, kjer bodo na voljo nepovratne finančne spodbude za namen razvoja novih produktov, storitev in procesov. Vrednost razpisa bo cca. 12 mio eur.

Osnovni podatki razpisa:

 • Vrednost sofinanciranja do 500.000 eur;
 • Višina subvencij 25% za velika podjetja, 35% za srednje velika podjetja ter 45% za mala in mikro podjetja;
 • Projekti bodo morali pokrivati celovitost raziskav, razvoja in inovacij;
 • Podjetja se bodo lahko prijavljala posamično ali v konzorciju;
 • Sredstva se bodo delila glede na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo.

Merila razpisa bodo skladna ter primerljiva s Horizon2020:

 • Relevanca (umestitev v področje SPS, prispevek k ciljem OP, RISS ..),
 • Odličnost (jasnost, ustreznost ciljev, koncept, ambicioznost, mednarodni potencial, preboj..),
 • Učinek (rezultati glede na cilje JR, inovacijska sposobnost, konkurenčnost, razširjanje rezultatov …)
 • Kakovost izvedbe (delovni načrt, kadri, naloge, struktura upravljanja, upravljanje s tveganji in inovacijami, sposobnost izvedbe…) .

Upravičeni stroški :

 • stroški plač in povračil stroškov dela se bodo uveljavljali na podlagi standardne lestvice stroškov na enoto, ki bo izdelana na podlagi nacionalne metodologije
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev – povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov
 • ostali stroški se bodo povrnili v obliki pavšalnega financiranja

Pripravljajo se tudi javni razpisi na področju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij:

– financiranja podpornega okolja v okviru VEM točk

– sofinanciranja start-up podjetij

– ukrepi s področja  internacionalizacije in turizma,

– ukrepi na področju snovne in energetske učinkovitosti, vključno z ukrepi za krepitev lesne verige ter

– spodbujanje socialnega podjetništva.