Objava razpisov za nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, malega in srednjega gospodarstva prestavljena za najmanj en teden

Zadnje novice on 5 Jun , 2015

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da se razpisi, katerih objavo so predvideli za 5. 6. 2015 prestavijo za najmanj en teden. Gre namreč za obsežen sklop več povezanih razpisov. Predpogoj za kandidiranje na razpisu za nepovratna sredstva je namreč vstop v garancijsko shemo, slednja pa ni letna, kot omenjen razpis, ampak bo trajala 10 let. Prav zato je ključnega pomena, kako ugodne kreditne pogoje bo v sklopu garancijske sheme moč zagotoviti prav na začetku. Pripravljavci razpisa so se tako odločili, da razpis za najmanj teden dni prestavijo in v tem času opravijo dodatne pogovore s sodelujočimi bankami, s ciljem zagotovitve še ugodnejših kreditnih pogojev, kar je nenazadnje tudi eden ključnih ciljev garancijske sheme.  Javnost bodo, tako kot doslej, sproti obveščali o stanju in točnem datumu izida razpisa.

Vir: MRA