Paket XS

Paket XS  je namenjen samostojnim podjetnikom in d.o.o.-jem, ki opravijo največ 20 poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema:

  • vodenje glavne knjige, saldakontov, registra osnovnih sredstev, knjiženje PN
  • obračun DDV
  • obračun prispevkov za s.p.-ja ali plače za 1 zaposlenega v d.o.o.
  • izdelava bilance stanja in izkaza poslovnega izida
  • svetovanje