Paket XXS

Paket XXS  je namenjen tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.) in zajema:

  • obračun pavšalnih prispevkov za s.p.
  • vodenje glavne knjige, saldakontov, vodenje registra osnovnih sredstev, knjiženje potnih nalogov
  • obračun DDV
  • spremljanje rezultata poslovanja
  • izdelava bilance stanja in izkaz poslovnega izida
  • svetovanje