Po izvršbi mora na računu ostati 600,95 €

Zadnje novice on 4 Aug , 2015

Sprejet je bil predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, s katerim se uresničujejo zaveze iz Socialnega sporazuma 2015-2016 in krepi ustavno načelo socialne države. Dolžniku bo po novem po izvršbi na računu moralo ostati 600,95 €. Zakon začne veljati 4.8.2015.

Državni zbor je sprejel predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Predlog sledi uresničevanju načela socialne države in varuje pravico do osebnega dostojanstva ter varnosti in uveljavlja zaveze iz Socialnega sporazuma 2015-2016.

Pomembneje spremembe na področju izvršbe, ki izhajajo iz ZIZ-K so prepoved izvršbe pod znesek, ki je enak minimalni neto plači, omejuje možnost izvršbe na veteranski dodatek le na primere izterjave prednostnih terjatev (npr. zakonite preživnine). Iz izvršbe je po novem izvzet tudi enkratni prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino in prejemek po Zakonu o urejanju trga dela (npr. prejemek iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev).

Dolžniku – fizični osebi mora tako pri rubežu na denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet ali pri rubežu na plačo, ostati vsaj 76% minimalne bruto plače (ki trenutno znaša 790,73 evrov), kar pomeni 600,95 evrov.

Iz izvršbe pa so izvzeti tudi socialni prejemki. Banke za upravljanje tudi pri izvrševanju zahtev iz izvršilnega postopka komitentom zaračunajo določene stroške. To ne bo več mogoče pri prejemnikih denarne socialne pomoči, saj bo le-ta prejemniku ostala v celoti.

Ministrstvo je v teh dneh že objavilo javno naročilo za vzpostavitev predplačniških kartic. Te bodo namenjene socialno najbolj ogroženim, ki zaradi finančnih težav ne morejo odpreti bančnega računa, na katere bi prejemali socialne transferje ali s temi sredstvi ne morejo v celoti razpolagati.

Zakon o izvršbi in zavarovanju (novela ZIZ-K) začne veljati 8. avgusta 2015.

Vir: Mladipodjetnik.si