Z novim letom 5 dni več časa za plačevanje prispevkov

Zadnje novice on 22 Dec , 2016

Nov 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost je uveden z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J, 43., 46., 52. in 54. člen). Nanaša se na vse zavezance za obračun davčnega odtegljaja in zavezance za prispevke. Velja torej tako za delodajalce kot druge izplačevalce, ki izplačujejo dohodke, od katerih se obračunava davčni odtegljaj ter obvezni prispevki, kot tudi za samostojne zavezance za prispevke, denimo samozaposlene osebe (s.p.-ji).
Opozarjamo pa, da rok, v katerem mora plačnik davka oziroma zavezanec za prispevke predložiti obračun davčnega odtegljaja oziroma obračun prispevkov davčnemu organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka, samostojni zavezanec za prispevke pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Podrobneje pojasnjujemo:
1) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1). Sprememba se nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 1. januarja 2017 dalje. Rok, v katerem mora plačnik davka predložiti obračun davčnega odtegljaja davčnemu organu, ostaja nespremenjen: plačnik davka mora to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka.
Izjema je z novim drugim odstavkom 283. člena ZDavP-2 določena za rok plačila davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost pri izplačilu pokojnine v mesecu decembru, in sicer mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za ta izplačila izračunan davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost plačati najpozneje na dan izplačila dohodka.
Ob tem velja opozoriti, da rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke ostaja nespremenjen oziroma še vedno ostaja določen v treh dneh po izplačilu dohodka (v skladu z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke, v katerega nova ureditev v ZDavP-2 ne posega). Rok za plačilo dajatve od dohodka za začasno ali občasno delo upokojencev pa ostaja določen na dan izplačila dohodka (v skladu s tretjim odstavkom 27.f člena Zakona o urejanju trga dela).

2) 5-dnevni zamik se s spremembo prvega odstavka 353. člena ZDavP-2 uvaja tudi pri plačilu prispevkov za socialno varnost za zavezance za prispevke, ki morajo po veljavni ureditvi prispevke za socialno varnost plačati najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec (samozaposleni, družbeniki, kmetje, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, …). Ta sprememba se začne uporabljati s 1. januarjem 2017, kar pomeni, da bo zavezanec za prispevke, ki po veljavni zakonodaji plačuje prispevke za socialno varnost do 15. v mesecu za pretekli mesec, prispevke za socialno varnost za mesec december 2016 moral plačati najpozneje do 20. januarja 2017. Enako velja za zavezanca za prispevke, ki je dolžan za mesec december 2016 do 15. januarja 2017 predložiti obračun prispevkov za socialno varnost, prispevke za socialno varnost po tem obračunu pa mora plačati najpozneje do 20. januarja 2017.

3) Na enak način se tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb z novelo ZDavP-2-J spreminja rok iz 374. člena za plačilo davčnega odtegljaja od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 (plačilo davčne obveznosti po t.i. ODO-1 obračunu).

Vir: Finančna uprava RS