Pridobivanje nepovratnih sredstev in izdelava poslovnih načrtov

POMOČ PRI PRIDOBIVANJU NEPOVRATNIH SREDSTEV

  • Pomagamo vam pri iskanju finančnih virov za vaše projekte
  • Pripravimo vam prijavno dokumentacijo za ustrezen javni razpis
  • Pomagamo pri iskanju ugodnih kreditov

IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV IN PRIJAV NA JAVNE RAZPISE

Podjetjem, ki imajo razvojne potrebe, poslovne ideje ali potrebe po investicijah in želijo z ugodnimi finančnimi sredstvi oziroma s pomočjo nepovratnih sredstev svoje ideje in investicije tudi realizirati, pomagamo pri pridobivanju finančnih sredstev (nepovratna sredstva, povratna sredstva, garancije )

Svetujemo vam :
·    kateri so trenutno aktualni razpisi,
·    kateri so najprimernejši za vas,
·    kaj od vas zahteva razpisna dokumentacija – kateri so ključni pogoji za kandidiranje na razpis,
·    katere so najpogostejše napake, ki se jim morate izogniti pri prijavi na razpise
·    pomagamo vam pri koordinaciji projektih aktivnostih, pri pripravi zahtevkov ter izdelavi poročil

Na nas se lahko obrnete za pomoč pri izdelavi vloge za prijavo na razpis ali nam prepustite izdelavo celotne razpisne dokumentacije, kar vključuje tudi izdelavo poslovnih načrtov oziroma investicijskih programov, finančnih načrtov ter marketinške strategije.

Izdelava poslovnega načrta oziroma investicijskega programa je nujna, kadar se podjetje s projektom prijavlja na javni razpis za pridobivanje nepovratnih sredstev. Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem podjetnik oziroma podjetje opiše svojo poslovno idejo ter analizira sredstva ter vire, ki so potrebna za uresničitev ideje. S poslovnim načrtom se analizira v katerem stanju se podjetje oziroma podjetnik nahaja, kakšne vizije in cilje ima ter poti za doseganje ciljev.

Pišite nam na info @poslovna-ideja.si ali pokličite na 041 795 879 ter se dogovorite za sestanek, kjer vam bomo na podlagi vaše ideje podrobno predstavili vsebino razpisa, ki vam ustreza. Opisali vam bomo pogoje in obveznosti pridobitve nepovratnih sredstev ter ocenili sposobnost vašega podjetja oziroma možnost za uspešno kandidaturo.