Paket MEDIUM

Paket MEDIUM  je namenjen podjetjem, ki opravijo največ 100  poslovnih dogodkov na mesec(prejeti in izdani računi skupaj) in zajema:

  • vodenje glavne knjige, saldakontov, registra osnovnih sredstev, knjiženje PN
  • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov
  • obračun DDV
  • obračun prispevkov za s.p.-ja ali plače za 6 zaposlenih v d.o.o.
  • izdelava bilance stanja in izkaza poslovnega izida
  • svetovanje

Cena: 240 eur/mesečno

Vse cene so brez DDV in so zgolj informativne narave.
Za natančno ceno nam prosim pošljite povpraševanje.