Storitve

Ponujamo vam celovite računovodske storitve, med katerimi so najbolj pomembne:

  • Računovodske storitve za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in druge fizične osebe z dejavnostjo ter društva,
  • Vodenje temeljnih poslovnih knjig po sistemu dvo- in enostavnega knjigovodstva,
  • Vodenje davčnih knjig in obračunavanje davka na dodano vrednost,
  • Obračun plač in ostalih prejemkov ter prispevkov,
  • Spremljanje terjatev in obveznosti v saldakontih,
  • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
  • Sestavljanje medletnih in letnih računovodskih izkazov ter davčnih obračunov,
  • Svetovanje na področju davkov,
  • Za plačilo vseh dajatev in izplačil pripravimo elektronske naloge za uporabo v elektronskem bančništvu.

Paketi storitev
E-centralizacija dokumentov